Terug

Overlijden Bart Strunk

Overlijden Bart Strunk

Ons bereikte het droevige bericht dat Bart Strunk afgelopen zaterdag, 13 februari, is overleden. In de afgelopen periode was zijn gezondheid helaas achteruitgegaan.

Bart heeft jarenlang in ons vlaggenschip, KCVO 1, gespeeld. Ook heeft hij zich vele jaren als vrijwilliger, voor het verrichten van allerlei hand- en-spandiensten, verdienstelijk gemaakt tijdens en voor het KCVO Sportfestijn. In de tijd voor corona was Bart op zondagmorgen als trouwe supporter vaak te vinden bij KCVO.

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Leden en bestuur v.v. K.C.V.O.

Toegevoegd op: 16 Februari 2021