Terug

Trainingen 19+

Trainingen 19+

Zoals bekend is mag er door de 19+ voetballers met ingang van afgelopen maandag ook weer getraind worden. Ook voor deze groep gelden de 1,5 meter afstand en overige opgestelde corona maatregelen. Binnen het bestuur hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het trainen voor deze groep weer mogelijk te maken.

Op dit moment is alleen het kunstgrasveld beschikbaar. Inmiddels is met de selectie overlegd dat zij vanaf donderdag 4 juni 1 x per week gaan trainen. Gezien de huidige bezettingsgraad van het kunstgras en de door de corona maatregelen beperkte tijd op trainingsavonden, is het voorstel, de senioren elftallen vanaf KCVO 3 tot en met het vrouwenelftal, op zondagmorgen de gelegenheid te geven om te gaan trainen. Zoals aangegeven gelden ook dan de corona maatregelen, zie KCVO site: nieuwsbericht https://www.kcvo.nl/nieuws/374 en de betreffende documenten onder informatie https://www.kcvo.nl/documenten, die het bestuur heeft opgesteld.

Naast de al op te volgen aangegeven maatregelen kan er alleen getraind worden wanneer:

    • er een herkenbare toezichthouder (door het elftal zelf te selecteren) aanwezig is tijdens de trainingen en gedurende de aankomst en vertrek van spelers;
    • de trainingen moeten gehouden worden onder begeleiding van een door het bestuur erkende trainer (door het elftal zelf te selecteren);
    • er mogen geen partijtjes worden gespeeld.

Elftallen die hiervoor belangstelling hebben kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen met contactgegevens naar bestuur@kcvo.nl.

Het bestuur zal de aanvragen dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. We willen benadrukken dat het niet is toegestaan om op eigen initiatief te gaan trainen. Dit omdat het bestuur verplicht is om bij de gemeente aan te geven wie wanneer traint, onder welke begeleiding er getraind wordt en tijdens de trainingen bereikbaar moet zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van KCVO

Toegevoegd op: 13 Mei 2020