Terug

Belangrijk bericht over de algemene ledenvergadering

Belangrijk bericht over de algemene ledenvergadering

Op dinsdag 3 november 2020 heeft het bestuur van v.v. K.C.V.O., vanwege de door de overheid opgelegde corona maatregelen, met betrekking tot de algemene ledenvergadering en bestuurswisselingen onderstaande besluiten genomen:

 

Jaarvergadering – algemene leden vergadering v.v. K.C.V.O.

De algemene ledenvergadering, welke gepland staat voor 16 november 2020, is tot nader order uitgesteld. Hierbij volgt het bestuur van v.v. K.C.V.O. de statuten van onze club en de mogelijkheden die worden geboden door de extra corona regelgeving. Dit betekent dat het bestuur de algemene ledenvergadering uit mag stellen tot uiterlijk 30 april 2021. Het bestuur heeft besloten om van deze regelingen gebruik te maken en de vergadering te organiseren op een moment dat dit weer onder normale omstandigheden kan plaats vinden. Dit met in achtneming van genoemde uiterste datum.

 

Aftredende en herkiesbare bestuursleden

Aftredend zijn onze voorzitter, Wilco Oortwijn en onze penningmeester, Terence van Bussel.

 

Voorzitter

Wilco Oortwijn heeft, vanwege veranderingen op zijn werk, aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende termijn en zal daarom met ingang van 16 november 2020 zijn functie als voorzitter van v.v. K.C.V.O. en bijhorende taken neerleggen. Het bestuur heeft een nieuwe kandidaat gevonden in de persoon van Wim Meuleman en wil daarom Wim voordragen als nieuwe voorzitter van v.v. K.C.V.O. Het bestuur heeft, in overleg met Wim, besloten Wim tot de datum wanneer de algemene ledenvergadering wordt gehouden aan te stellen als ad interim voorzitter van v.v. K.C.V.O. en hem, tijdens genoemde nog te houden vergadering, voor te dragen als voorzitter van v.v. K.C.V.O.

 

Penningmeester

Terence van Bussel heeft aangegeven voor een volgende termijn herkiesbaar te zijn als penningmeester van v.v. K.C.V.O. Het bestuur heeft, in overleg met Terence, besloten om tot de datum wanneer de algemene ledenvergadering wordt gehouden, Terence aan te stellen als penningmeester van v.v. K.C.V.O. en Terence, tijdens genoemde nog te houden vergadering, voor te dragen voor een volgende termijn als penningmeester van v.v. K.C.V.O.

 

Afscheid Wilco Oortwijn als voorzitter

Op een nog later te benoemen datum en tijdstip, hopelijk onder dan weer normale omstandigheden, zal het bestuur op gepaste wijze afscheid nemen van Wilco als voorzitter van v.v. K.C.V.O.

 

Vragen en/of opmerkingen over deze berichtgeving

Het bestuur kan zich voorstellen dat er over dit bericht vragen of opmerkingen zullen ontstaan. Wanneer dit het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris van v.v. K.C.V.O. of een mailbericht te sturen naar secretaris@kcvo.nl.

 

Toegevoegd op: 5 November 2020